Продължете към съдържанието
Начало » Политика на Поверителност

Политика на Поверителност

Адрес на нашия сайт: https://alfa-om.com

Дата на влизане в сила: 19.01.2021г.

Въведение

Добре дошли в АЛФА-ОМ ЕООД. Ние управляваме alfa-om.com (наричан по-долу „Услуга“). Нашата Политика за поверителност управлява вашето посещение на alfa-om.com и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашата услуга. Ние използваме вашите данни, за да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е определено друго в настоящата Политика за поверителност, термините, използвани в тази Политика за поверителност, имат същото значение като в нашите Общи условия. Нашите Общи условия („Условия“) уреждат цялото използване на нашата услуга и заедно с Политиката за поверителност представляват вашето споразумение с нас („споразумение“).

Определения

УСЛУГА означава уебсайтът на alfa-om.com, управляван от АЛФА-ОМ ЕООД.

ЛИЧНИ ДАННИ означава данни за жив индивид, който може да бъде идентифициран от тези данни (или от тази и друга информация, която е в наше притежание или е вероятно да влезе в наше притежание).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ са данни, събрани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страницата).

БИСКВИТКИТЕ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

КОНТРОЛЕР НА ДАННИ означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или съвместно или съвместно с други лица) определя целите, за които и начина, по който личните данни се обработват или ще бъдат обработвани. За целите на тази Политика за поверителност ние сме Администратор на данни за Вашите данни.

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни. Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработим по-ефективно вашите данни.

ПРЕДМЕТ НА ДАННИ е всеки жив индивид, който е обект на Лични данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическото лице, което използва нашата услуга. Потребителят отговаря на Субекта на данните, който е субект на Лични данни.

Събиране и използване на информация.

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

Видове събрани данни

Лични данни – Докато използваме нашата услуга, ние можем да поискаме да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка с вас или за идентифициране („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес, държава, държава, провинция, пощенски код, град
 • „Бисквитки“ и данни за употребата

Можем да използваме вашите лични данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да представлява интерес за вас. Можете да се откажете от получаването на което и да е или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване.

 • Данни за употреба

Ние също така можем да събираме информация, която вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата услуга или когато осъществявате достъп до услугата от или чрез което и да е устройство („Данни за използване“).

Тези данни за използване могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, час и дата на вашето посещение, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни. Когато осъществявате достъп до Услугата с устройство, тези Данни за използване могат да включват информация като типа устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на вашето устройство, IP адреса на вашето устройство, операционната система на вашето устройство, типа интернет браузър, който използвате, уникално устройство идентификатори и други диагностични данни.

 • Проследяване на данни за бисквитки

Използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата Услуга и съхраняваме определена информация.

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Други технологии за проследяване също се използват като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата услуга. Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки: Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.
 • Предпочитани бисквитки: Ние използваме Предпочитани бисквитки, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки“ за сигурност: Ние използваме „бисквитки“ за сигурност с цел сигурност.
 • Рекламни бисквитки: Рекламните бисквитки се използват, за да Ви обслужват реклами, които може да са от значение за Вас и Вашите интереси.

Други данни Докато използваме нашата услуга, ние можем също да събираме следната информация: пол, възраст, дата на раждане, място на раждане, паспортни данни, гражданство, регистрация по местоживеене и действителен адрес, телефонен номер (работа, мобилен), данни за документи относно образование, квалификация, професионално обучение, трудови договори, споразумения за неразпределение на личния живот, информация за бонуси и обезщетения, информация за семейно положение, членове на семейството, номер на социално осигуряване (или друг данъчнозадължен), местоположение на офиса и други данни

 • Използване на данни

АЛФА-ОМ ЕООД използва събраните данни за различни цели:

 • Да предоставяме и поддържаме нашата услуга;
 • Да ви уведомяваме за промени в нашата услуга;
 • Да ви позволи да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите;
 • Да осигури поддръжка на клиенти;
 • Да събираме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга;
 • За наблюдение на използването на нашата услуга;
 • За откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми;
 • За да изпълнявате всяка друга цел, за която го предоставяте;
 • За да изпълняваме задълженията си и да прилагаме правата си, произтичащи от договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и събиране;
 • Да ви предоставя известия за вашия акаунт и / или абонамент, включително известия за изтичане и подновяване, инструкции по имейл и др .;
 • Да ви предоставя новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които ние предлагаме, подобни на тези, които вече сте закупили или сте попитали, освен ако не сте решили да не получавате такава информация;
 • Да по какъвто и да е друг начин, който можем да опишем, когато предоставяте информацията;
 • За всяка друга цел с ваше съгласие.
 • Запазване на данни

Ние ще запазим Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степен, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да съхраняваме Вашите данни, за да се съобразят с приложимите закони), да разрешим спорове и да приложим нашите правни споразумения и политики. Също така ще запазим Данни за употреба за целите на вътрешния анализ. Данните за употреба обикновено се съхраняват за по-кратък период, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да ги съхраняваме за по-дълги периоди от време.

 • Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена – и поддържана на – компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във вашата юрисдикция. Ако се намирате извън България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително Лични данни, в България и ги обработваме там. Вашето съгласие с тази Политика за поверителност, последвано от изпращането на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер. АЛФА-ОМ ЕООД ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че данните ви се третират сигурно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на личните ви данни към организация или държава, освен ако няма подходящ контрол, включително сигурността на вашите данни и друга лична информация.

 • Разкриване на данни

Можем да разкрием лична информация, която събираме или предоставяте:

 • Разкриване на информация за прилагане на закона. При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от публични органи.
  • Бизнес сделка. Ако ние или нашите дъщерни дружества участваме в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени.
  • Други случаи. Може да разкрием вашата информация също:
 • 0.3.1. към нашите дъщерни и дъщерни дружества;
 • 0.3.2. на изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подкрепа на нашия бизнес;
 • 0.3.3. да изпълнявате целта, за която го предоставяте;
 • 0.3.4. с цел включване на логото на вашата компания в нашия уебсайт;
 • 0.3.5. за всяка друга цел, разкрита от нас, когато предоставяте информацията;
 • 0.3.6. с вашето съгласие във всякакви други случаи;
 • 0.3.7. ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на Компанията, нашите клиенти или други.
 • Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

GDPR

Вашите права за защита на данните съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Ако сте жител на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните, обхванати от GDPR. Стремим се да предприемем разумни стъпки, за да Ви позволим да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на Вашите Лични данни. Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, изпратете ни имейл на office@alfa-om.com. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • правото на достъп, актуализация или изтриване на информацията, която имаме за вас;
 • правото на коригиране. Имате право да коригирате информацията си, ако тя е неточна или непълна;
 • правото на възражение. Имате право да възразите срещу нашата обработка на Вашите Лични данни;
 • правото на ограничение. Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни;
 • правото на преносимост на данните. Имате право да Ви бъде предоставено копие от Вашите Лични данни в структуриран, машинно четим и често използван формат;
 • правото да оттегли съгласието си. Също така имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време, когато разчитаме на вашето съгласие да обработваме вашата лична информация; Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания. Моля, обърнете внимание, че може да не сме в състояние да предоставим услуга без необходимите данни. Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 1. Вашите права за защита на данните съгласно Закона за защита на личните данни

(ЗЗЛД) е държавен закон в страната, който изисква търговски уебсайтове и онлайн услуги да публикуват политика за поверителност. Според ЗЗЛД се съгласяваме със следното:

 • потребителите могат да посещават нашия сайт анонимно;
 • връзката ни с Политиката за поверителност включва думата „Поверителност“ и може лесно да бъде намерена на началната страница на нашия уебсайт;
 • потребителите ще бъдат уведомявани за всякакви промени в политиката за поверителност на нашата Страница за поверителност;
 • потребителите могат да променят личните си данни, като ни изпращат имейл на alfa-om20@gmail.com. Нашата политика относно сигналите „Не проследявай“: Ние почитаме сигналите „Не проследявай“ и не проследяваме, не поставяме „бисквитки“ или използваме реклама, когато е наличен механизъм на браузъра „Не проследявай“. Do Not Track е предпочитание, което можете да зададете във вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтовете, че не искате да бъдат проследявани. Можете да активирате или деактивирате Do Not Track, като посетите страницата Предпочитания или Настройки на вашия уеб браузър.
 1. Вашите права за защита на данните съгласно ЗЗЛД.

Ако сте жител на р. България, имате право да научите какви данни събираме за вас, да поискате да изтриете данните си и да не ги продавате (споделяте). За да упражните правата си за защита на данните, можете да отправите определени искания и да поискате от нас:

 1. Каква лична информация имаме за вас. Ако направите това искане, ние ще ви върнем:
  1. Категориите лична информация, които сме събрали за вас.
  1. Категориите източници, от които събираме вашата лична информация.
  1. Бизнес или търговска цел за събиране или продажба на вашата лична информация.
  1. Категориите на трети страни, с които споделяме лична информация.
  1. Конкретните лични данни, които сме събрали за вас.
  1. Списък на категориите лична информация, които сме продали, заедно с категорията на всяка друга компания, на която сме я продали. Ако не сме продали вашата лична информация, ние ще ви информираме за този факт.
  1. Списък на категориите лична информация, които сме разкрили с бизнес цел, заедно с категорията на всяка друга компания, с която сме я споделили. Моля, имайте предвид, че имате право да поискате от нас да ви предоставим тази информация до два пъти за период от дванадесет месеца. Когато направите това искане, предоставената информация може да бъде ограничена до личната информация, която сме събрали за вас през предходните 12 месеца.
 1. За да изтриете личната си информация.

Ако направите това искане, ние ще изтрием личната информация, която съхраняваме за вас към датата на вашата заявка, от нашите записи и ще насочим всички доставчици на услуги да направят същото. В някои случаи изтриването може да се извърши чрез де-идентификация на информацията. Ако решите да изтриете личната си информация, може да не успеете да използвате определени функции, които изискват вашата лична информация да работи.

 1. За да спрете да продавате личната си информация.

Ние не продаваме или даваме под наем вашата лична информация на трети страни за каквато и да е цел. Ние не продаваме Вашата лична информация за парично възнаграждение. При някои обстоятелства обаче прехвърлянето на лична информация на трета страна или в рамките на нашето семейство компании, без парично обезщетение, може да се счита за „продажба“ съгласно българското законодателство. Вие сте единственият собственик на личните си данни и можете да поискате разкриване или изтриване по всяко време. Ако подадете заявка за спиране на продажбата на вашата лична информация, ние ще спрем да правим такива преводи. Моля, обърнете внимание, че ако поискате от нас да изтрием или спрем продажбата на вашите данни, това може да повлияе на опита ви с нас и може да не успеете да участвате в определени програми или услуги за членство, които изискват използването на вашата лична информация, за да функционира. Но при никакви обстоятелства няма да ви дискриминираме, че упражнявате правата си. За да упражните правата си за защита на данните в р. България, описани по-горе, моля, изпратете заявката (ите) си по имейл: alfa-om20@gmail.com.

 1. Доставчици на услуги

Можем да наемем фирми и физически лица на трети страни, за да улесним нашата Услуга („Доставчици на услуги“), да предоставяме Услуга от наше име, да предоставяме услуги, свързани с Услугите, или да ни помагаме в анализа на начина, по който се използва нашата Услуга. Тези трети страни имат достъп до Вашите Лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за каквито и да било други цели.

 1. Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

 1. CI / CD инструменти

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да автоматизираме процеса на разработка на нашата услуга.

 1. Поведенчески ремаркетинг

Може да използваме услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламираме на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и нашите трети страни доставчици използваме бисквитки, за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на вашите предишни посещения в нашата услуга.

 1. Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни.

 1. Поверителност на децата

Нашите услуги не са предназначени за използване от деца под 18-годишна възраст („Дете“ или „Деца“). Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18 години. Ако разберете, че едно дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали Лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

 1. Промени в настоящата Политика за поверителност

Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница. Ще ви уведомим по имейл и / или на видно известие в нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „дата на влизане в сила“ в горната част на тази Политика за поверителност. Препоръчваме ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

 • Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл: office@alfa-om.com.