Продължете към съдържанието
Начало » Строителство

Строителство

В наши дни повечето хора свързват думата строителство с техническото изпълнение на даден обект, т.нар. физически процес, но освен това има голям обем на административна част чрез документо-оборота, който трябва да се придвижи.

Изграждането на един обект е сложен процес съобразен с редица законови изисквания.

На тези от вас, на които им предстои строителство на жилище или друг вид имот в етап на строеж ще срещнете понятията: “Разрешение за строеж, Строителна линия и ниво/Акт 2, 2а/.

Какво означават различните етапи в строителството: акт 14, акт 15, акт 16?
В България отделните етапи, през които минава една сграда преди да бъде въведена в експлоатация и в нея да се нанесат новите собственици, се наричат Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Целта на тези актове е да се упражнява контрол върху отделните етапи от строителните и монтажните дейности, за да бъдат те извършени според действащата нормативна уредба.

Едно от най-важните решения когато искаме да купим нов дом е да изберем вида строителство. В последните години на пазара навлезнаха нови технологии на строителство някои от тях дори доста нестандартни, но традиционни за масовото строителство са следните три типа – панел, тухла и ЕПК.

Специализирани сме в:

  • Жилищно строителство – строим жилищни сгради. Тук влизат всички видове сгради без значение на тяхната височина или площ.
  • Промишлено строителство – строим сгради за експлоатация от промишления отрасъл.

Наши реализирани проекти

Имате нужда от строителство? Потърсете ни!