Продължете към съдържанието
Начало » Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Фирмата изпълнява Инвестиционно проектиране по всички части, необходими за реализацията на строителния обект:

Изготвя проекти по части:

 1. Архитектура
 2. Конструкция
 3. ВиК
 4. ОВиК
 5. ЕЛ
 6. Паркоустройство
 7. Геодезия
 8. Технология
 9.  ПБЗ
 10. Пожарна безопасност
 11. Интериорно проектиране

Специализирани сме в прокетирането на многофамилни жилищни сгради и се стараем нашите „произведения“ да са:
– функционални: съответствие между броя на обитателите в жилището, броя на стаи и на баните; къси и рационални комуникационни връзки;

– площни: осигуряване на площни параметри гарантиращи висок комфорт на обитаване;

– естетични: ненатрапчива, но запомняща се архитектура със стил, подреденост и пропорционалност;

– икономически целесъобразни: оптимизация и съгласуване на всички проектни части с оглед рационален и технологичен строителен процес, а от там и достъпни цени на готовия строителен продукт.

Наши проекти

Пишете ни, за да работим заедно по вашия проект

Ние сме пример за интелигентна интерпретация и умело прилагане на съвременни принципни, свързани с жилищната архитектура.