Продължете към съдържанието
Начало » Саниране и топлоизолация

Саниране и топлоизолация

Чрез саниране и топлоизолация на жилищните и индустриалните сгради се постига висока енергийна ефективност, което е в основата на ограничаването на разходите за отопление и охлаждане. По този начин се намаляват и вредните парникови емисии. Санирането и топлоизолацията на къщите, жилищните и индустриалните сгради довежда до икономии от порядъка на 40-50%, което е изключително важно с оглед на високите цени на енергията.