Продължете към съдържанието
Начало » Укрепване

Укрепване

Фирмата извършва дейности по укрепване на изкопи, насипи, конструкции, стени и съоръжения посредством процеса торкретиране.

При торкретирането бетоновата смес се изпомпва с бетонова помпа до края на тръба, където е прикрепена специална „дюза за торкрет“ Тази дюза вкарва сгъстен въздух към бетона. Този сгъстен въздух обикновено идва от въздушен компресор 165-185cfm. Добавянето на сгъстен въздух добавя скорост към бетона, така че той се впръсква под налягане от дюзата. Тази скорост позволява бетонът да се пръска по склонове, вертикални стени, изкопи и др.

Преди полагане на торкрет бетона в зависимост от спецификата на обекта се изгражда армирана стоманена мрежа.