Продължете към съдържанието
Начало » Изкоп и извозване

Изкоп и извозване

В строително отношение изкопът е процес на отстраняване на земята, за да се образува кухина в земята.

При малки обекти или в затворени пространства изкопните работи могат да се извършват с ръчни средства с помощта на инструменти като кирки, лопати и колички. За по-мащабните изкопни работи ще е необходима тежка строителна техника като булдозери, багери и др.

Изкоп на горния почвен слой:

Това включва отстраняване на открития слой на земната повърхност, включително всякаква растителност или загнили вещества, които биха могли да направят почвата сгъстима и следователно неподходяща за понасяне на структурни натоварвания. Дълбочината варира в зависимост от мястото, но обикновено е в диапазона от 150-300 мм.

Земни изкопи:

Това включва отстраняване на почвения слой точно под горния слой на почвата. Отстраненият материал често се складира и използва за изграждане на насипи и основи.

Скални изкопи:

Това е отстраняването на материал, който не може да бъде изкопан без да се използват специални методи за изкопните работи като пробиване (ръчно или с тежки машини) или взривяване с експлозиви.

Изкоп на кал:

Това е отстраняването на прекалено мокър материал и почва, които са неподходящи за складиране.

Некласифициран изкоп:

Това е премахването на комбинация от горните материали, като например когато е трудно да се направи разлика между срещнатите материали.

Окоп:

Окопът е изкоп, при който дължината значително надвишава дълбочината. Плитките окопи обикновено се считат за по-плитки от 6 m, а дълбоките по-големи от 6 m.

Често използваните техники:

  • Пълна дълбочина, пълна дължина: Подходяща за дълги тесни изкопи с малка дълбочина, като тръбопроводи и канализация.
  • Пълна дълбочина, последователни етапи: Подходяща за дълбоки траншеи, където работата може да се развива последователно, намалявайки риска от срутване.

Прокопаване на път:

Това обикновено включва изрязване и отстраняване на горния слой (асфалтовата настилка) на пътя.

Обратен насип:

Обратния насип е възстановяването на земните маси в направения изкоп,  при завършване на конструктивните и строителни работи.

Извозване:

Извозването на всички земни маси и материали се извършва към специализирани депа, посредством техника отговаряща на необходите изисквания за извършването на дейността.