Продължете към съдържанието
Начало » Строителен мениджмънт

Строителен мениджмънт

Искате да закупите имот, да инвестирате на пазара или просто не знаете как да организирате ремонта на вашето жилище. За всичко това сме готови да съдействаме, като с опита и професионалното отношение да направим този процес приятен и икономически изгоден за вас. Компанията участва активно на пазара на недвижими имоти, като следи всички актуални тенденции. Занимава се със закупуване, продажба и посредничество при закупуване и продаване на недвижими имоти.

Управлението на строителството е практика, включваща набор от услуги за строителните проекти и програми. Прилага се чрез планиране на фазите на проектиране и строителство във връзка с целите на проекта и включва управление на качеството, разходите, времето и напредъка на работа.

Целта е инвестиционният проект да бъде завършен навреме, в рамките на прогнозираните разходи и качество.

Услугата осигурява оптимално използване на наличните средства, контрол, подготовка и спазване на графика на проекта, оптимално използване на капацитета на изпълнителите, управление на рискове, подобряване на качеството, гъвкавост при различни договори и обществени поръчки и управление на паричните потоци.

Четирите основни етапа при строителството:

Когато управлявате строителнен процес има определени цели, които трябва да следвате. Те се достигат на етапи. Показваме ви четирите основни стъпки, които трябва да предприемете, за да организирате успешно процеса.

Проектиране:

Състои се от 4 основни стъпки. Необходимо е проектиране по всички части, така че проекта да отговаря на нормативните изисквания. Отговорността на ръководителя на проекта е да се увери, че вашият проект отговаря на строителните норми и други разпоредби.

  1. Концепция: Какви са нуждите, целите и задачите на проекта? Списък за всяко помещение или пространство, включително всички необходими данни.
  2. Схематичен проект. Това е скица, която идентифицира всички различни обеми, части, материали, размери, цветове, текстури и др. Тя включва плана на етажа, котите и др.
  3. Разработване на проекта. Прави се проучване. Какви са материалите, които ще използваме? Какво оборудване ще е необходимо? Колко струват материалите? Познаването на местните строителни норми и спазването им ще бъде важно на този етап.
  4. Окомплектоване на документацията. Това са окончателните характеристики на проекта за строителството. Те ще бъдат използвани от външни изпълнители за при офериране и сключване на договор.

Подготовка за строителство:

След като приемете офертите, но преди да се започне изкопа, ще трябва да се заемете с тези 3 стъпки:

  1. Назначете ръководител на проекта. Добре е да участва в първите етапи на проекта.
  2. Определете останалата част от персонала. Намерете администратор на договора: това е човекът, който помага на ръководителя на проекта. Необходим е и началник, който да държи всичко по график по отношение на материалите, доставките и оборудването. Те също са на място, за да се занимават със строителни дейности.
  3. Проучете парцела. Проверете дали има нужда от нещо. Площадката трябва да е готова за строителството, което може да означава справяне с екологични проблеми, като например състоянието на почвата и др.

Доставки:

Имате хора и сте планирали конструкцията и материалите, необходими за завършването. Сега трябва да закупите материали и оборудване. Това може да бъде в правомощията на изпълнителя или подизпълнителите, в зависимост от организацията на бизнеса и договорите за строителство.

Строителство:

И накрая, готови да започнете! Но първо трябва да организирате предварителна среща, за да определите работното време, съхранението на материалите, контрола на качеството и достъпа до площадката.

Добре е да се създаде график на плащанията и процеса на тяхното осигуряване. Тази информация трябва да бъде ясна, не само за изпълнение на финансовите задължения, но и за поддържане на продуктивна работна среда.

Последната част от проекта е след завършване на строителството, когато обитателите приемат собствеността върху обекта. Трябва да се уверите, че всички техни изисквания са изпълнени и да предоставите гаранционен срок, за да направите споразумението по покупко-продажбата официално.